Käyttösopimus ja palvelun käytön ehdot

 

Tämä on sopimus palvelunkäyttäjän (asiakas) ja tmi Jumpan kulma (Palveluntarjoaja) välillä, jonka sisällön ja ehdot asiakas hyväksyy maksaessaan palvelumaksun. Palvelusta asiakas maksaa (katso tilausohjeet) sovitun korvauksen palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoaja on velvollinen maksua vastaan antamaan tietoa asiakkaalle pois lukien tilanteet, joissa Palveluntarjoalla ei ole mahdollista pitää palvelua auki, kuten verkko-ongelmat, vikaantunut laite / laitteet, tai Palveluntarjoajan käyttämän, sivustoa ylläpitävän palvelun häiriötilanteissa. Palvelun tiedon vähimmäis- tai enimmäismäärää ei ole määritelty.

Palveluntarjoajasta riippumattomissa häiriötilanteissa Palveluntarjoajalle ei synny hyvitysvelvollisuutta. Palveluntarjoajan sivuston ollessa muista, kuin edellä mainituista syistä, yhtäjaksoisesti poissa käytöstä yli vuorokauden (24 tuntia), on Palveluntarjoaja velvollinen hyvittämään vastaavan ajan asiakkaalle.

Palveluntarjoajan sivustolla oleva tieto ei ole ehdottoman oikeaa ja asiakas aina päättää itse kuinka tietoa hyödyntää.

Ehdot

  1. Palvelumaksun maksaminen oikeuttaa yhteen käyttäjätunnukseen per asiakas, sekä yhteen yhtä aikaiseen istuntoon Palveluntarjoajan sivustoon.
  2. Asiakas ei saa antaa saamaansa tunnusta, eikä käyttöoikeutta edelleen, ilman Palveluntarjoajan suostumusta. Tästä tulee aina ilmoittaa Palveluntarjoajalle.
  3. Asiakkaalla on oikeus tulostaa ja kopioida omaan käyttöön palveluntarjoajan sivuston (asiakkaalle tarkoitettua) sisältöä, sekä tallentaa sitä omalle ja omassa käytössä olevalle tietokoneelle.
  4. Asiakas ei saa kopioida, jakaa eikä myydä missään muodossa palvelusta saamaansa tietoa kolmannelle osapuolelle.
  5. Asiakas on itse vastuussa siitä kuinka käyttää Palvelutarjoajan sivuston tietoja mahdollisissa vedoissa.